ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Webgrow Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett honlap (webgrow.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Weboldal üzemeltetője:

Neve: Webgrow Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 5. IV/7.
Adószám: 32052460-2-14

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya:

A szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.
Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a vevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.
A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a szolgáltató és a vevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.
Abban az esetben, ha a vevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.
Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.
A vevő a Küldés gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Megvásárolható szolgáltatás:

  • Online Marketing Alaptábor Kaposvár – Egész napos Google és Meta Workshop

A rendelés menete:

A megrendelő űrlap kitöltésével történik a rendelés. A vevőtől kért adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítéséhez. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a vevő felel.
A megrendelés leadásának feltétele az általános vásárlási feltételek és adatkezelési tájákoztató ismerete és elfogadása.
A megrendelés gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a vevő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.
A vevő a megrendelésről az általa megadott email címen visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a részére.

A vevő jogai és kötelezettségei

A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a számla kiegyenlítését követően a szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatás igénybevételére.
A vevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 14 napig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.
A vevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.
A vevő a szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

A szolgáltatás helye és ideje

A szolgáltatásokat a szolgáltató a webgrow.hu/online-marketing-alaptabor-kaposvar weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról szolgáltató köteles a vevőket értesíteni.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a workshop ideje alatt fotók készülnek a rendezvényről, a résztvevők feltüntetésével. Szolgáltató a fényképeket kizárólag saját marketing céljaira használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatások díjai, fizetési mód

A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a szolgáltatás díjának befizetése.
A szolgáltatás díjait a workshop oldalán leírt módon, előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a workshopot bemutató oldalon kerülnek meghatározásra.
A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a 12 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel.

Elállás joga

A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (hello@webgrow.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (a kiegyenlített részvételi díjról készült számla kézhezvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a szolgáltató részére.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti a hello@webgrow.hu email címre küldött elektronikus levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

Szerzői jogok

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a módszertani segédanyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

Az Anyatermészet Kártyacsomag
Az Anyatermészet Kártyacsomag képi és tartalmi elemei eredeti jellegüknél fogva szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogok közös műként a kártyacsomag alkotóit illetik, akik név szerint: Berecz Ági, Jana Lemke, Lara Kastelic, László Eszter, Looby Macnamara, Sara Galeotti és Valentina Cifarelli.
A kártyacsomag tartalmi vagy képi elemeinek többszörözése, bármilyen jellegű másolása, képfelvétel készítése, szkennelése, online tárhelyre való feltöltése, fizikai vagy online terjesztése, átdolgozása, illetve a nyilvánossághoz közvetítése élő vagy online környezetben (beleértve letöltés vagy befotózás utáni megosztása online felületeken), kizárólag a szerzők engedélyével lehetséges. A tartalmi vagy képi elemek engedély nélküli felhasználása egészben vagy azonosítható részekben (ingyenesen is) szerzői jogsértés fogalma alá esik.
Hogyan használhatod az AnyaTermészet Kártyacsomag tartalmi és képi elemeit:
A kártyacsomag tartalmi és képi elemeinek használata ismeretterjesztő eladás, oktatás céljára engedély kérése nélkül, az Anyatermészet Kártyacsomag és a szerzők neveinek megjelölésével lehetséges. Nyilvánosság esetén az előadásokon való megjelenítés engedélyköteles.
Ha a kártyacsomagot anyáknak kínált egyéni vagy csoportfoglalkozáshoz használnád, illetve blogbejegyzés, ajánlás, szakmai program, előadás vagy más online vagy offline tartalom/program keretében megemlítenéd, kérünk, a mellékelt AnyaTermészet Kommunikációs Csomag elemeit használd, illetve tüntesd fel a következő megnevezést: “AnyaTermészet Kártyacsomag, https://anyatermeszet.hu”.
A kártyákról az általunk készített, vízjeles képek felhasználhatóak nyilvánosan is. Ezeket keresd a Facebook oldalunkon és Facebook csoportunkban.
A szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a vevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a vevők, valamint a szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
A vevő beleegyezik, hogy a szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a vevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon, Instagramon, hírlevélben példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a vevő a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

Panaszkezelés

Panasz benyújtásának lehetőségei:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei
Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Kaposvár, 2023. július 13.